Franta Roman

Roman Franta se na české výtvarné scéně pohybuje již od roku 1995, kdy se v Českých Budějovicích (Dům umění) představil se svým prvním velkým projektem, nazvaným Tataku (zkoumal možnosti expresivní malby ve spojení s japonskou rytmickou hudbou). Od roku 1997 je odborným asistentem na Akademii výtvarných umění v Praze . Poloha tvorby Romana Franty se pohybuje ve většině případů v okruhu malby. Od samotného počátku má před sebou jasný koncept. Jedinečnost tohoto konceptu spočívá v tom, že reaguje na ty prostředky, které slouží malbě jako prostředky užívané k zobrazení něčeho mimo obraz. Obrazy se sdružují do jednotlivých cyklů, které vždy řeší jeden, prioritní problém. Mezi první se řadí kompozice jednoduchých geometrických ploch v základních barevných odstínech. Jako protiklad pak vznikl cyklus gestických a kaligrafických obrazů. V další etapě pak se objevila řada artefaktů s izolovanými detaily obrazů z dějin výtvarného umění. Následovaly detaily přírodních struktur (ovoce, kmeny stromů, listy agáve apod.). Vyústění těchto snah se objevilo v obrazech zaznamenávajících hemžení brouků (mandelinky) nebo jiných živočišných druhů (plazi).

*1962, Tábor

od 2008 Docent na Akademii výtvarných umění v Praze
od 1997 Odborný asistent na Akademii výtvarných umění v Praze
1993–1994 San Francisco Art Institute, USA, Prof. J. Morgan, J. Hatofsky, K. Anno
1990–1997 Akademie výtvarných umění v Praze, Prof. B. Dlouhý, Prof. A. Veselý

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1994 – Narušování, Galerie Fronta, Národní dům ÚKDŽ, Praha
1994 – Pozdravy z cest, Galerie Behémót, Praha
1995 – TATAKU, Dům umění České Budějovice, Galerie Západočeské univerzity Plzeň, Galerie Behémót Praha
1997 – Čí jsou dějiny umění?, Galerie Genia Loci, Praha
2000 – Obrazy 1996-1999, Dům umění České Budějovice, Galerie U Bílého jednorožce Klatovy, Galerie Caesar Olomouc
2003 – Zvířata/Animals, Galerie Behémót, Praha
2004 – SUPERMARKET, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2004 – Brouk v ruce, Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, České Budějovice
2005 – Vaškova proměna, Galerie Brno, Brno
2005 – Strange World/EUSA, Vision Centre, Irsko
2007 – Čím víc, tím líp…, Galerie Beseda, Ostrava
2009 – Příběhy / Stories, Městská galerie Hradec nad Moravicí
2009 – P-ZOO, Galerie Havelka, Praha

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2009 – Neprodané obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Štefančíková, Louny
2009 – Transfer, Kateřina Tučková, Michael Rittstein
2008 – Autoportrét, Galerie Hluboká nad Vltavou, Vl. Tetiva
2008 – Mezinárodní trienále současného umění, doc. Vlček, NG, Praha
2008 – Motiv houby v současném výtvarném umění, Klenová
2007 – Sbírka Alšovy Jihočeské galerie do roku 2007, Vlastimil Tetiva
2007 – České umění do roku 1956 – 2007,  Akademia, Anděla Horová
2007 – Fauna / Flora, Galerie ECOart, Judith P. Fisher, Vídeň
2007 – Nová trpělivost, Výstavní síň Mánes,  Helena Staub, Praha
2005 – Druhý pohled, Mezinárodní bienále současného umění, NG – Veletržní palác, Praha
2005 – IV. Nový zlínský salón, Krajská galerie, PhDr. Ludvík Ševeček, Zlín
2005 – Florálie, Galerie České plastiky, pozvánka + text, Nadia Rowderová, Václav Hájek, Praha
2004 – Begegnungen – das vertraute…, Kubus, Vera Lindbeck, Hannover
2004 – Škola monumentální tvorby, AJG, Wortnerův dům, Mgr. Vlastimil Tětiva, Č. Budějovice
2004 – Animálie, Galerie české plastiky, Praha
2004 – V mezičase / In Time Between, Galerie kritiků, V. Čiháková-Noshiro, Praha
2004 – Tento měsíc menstruuji, Gender Studies, J. Vomáčka, Art Factory, Praha
2003 – Perfect Tense, Malba dnes, O. Malá, K. Srp, Praha
2003 – Nejmladší, Národní galerie, Veletržní palác, M. Knížák, T. Vlček, Praha
2003 – V takový krásný společnosti, Jára Novotný, Tábor
2003 – Prostor pro tapiserii, Uměleckoprůmyslové muzeum, Magdalena Juříková, Brno
2002 – Typický obraz, Mánes Praha, Galerie Chagall Ostrava, Západočeské muzeum Plzeň,
2002 – KDO JE KDO, Encyklopedie, Osobnosti české současnosti, Praha
2002 – Nové přírůstky sbírek z let 1996 – 2001, Galerie F. Jeneweina, Kutná Hora
2001 – Bienále současného umění, Florencie, Itálie
2001 – 300 let českého dekorativního umění, Takasaki, Japonsko
2000 – Portrét roku 2000, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2000 – Konec světa?, Národní galerie Palác Kinských, Praha
2000 – Pravděpodobná malba, Výstavní síň Mánes, Praha
1999 – II. Nový zlínský salón, Zlín
1999 – Neplánované spojení, Výstavní síň Mánes, Praha
1998 – Slovník českých a slovenských výtvarných umělců, 2. díl, str. 291, VCCH, Ostrava
1998 – II. mezinárodní trienále grafiky, Labyrint, Praha
1998 – Sklizeň II., Výstavní síň Mánes, Praha
1998 – Středoevropské bienále kresby, Plzeň 98
1996 – Bienále mladého umění , ZVON 96, Galerie U kamenného zvonu, Praha
1996 – Bienále kresby, Plzeň
1996 – Orient to Occident, Tábor
1996 – Nový zákon v umění, Galerie Ambit, Praha
1995 – European Art Competition , Finalisté, Smith’s Gallery, Londýn
1995 – Na hranici znaku, Galerie F.Jeneweina, Kutná Hora
1992 – Istropolitana Project, Galerie M+, Bratislava
1991 – Artparty, Nijmegen, Tijdelijk museum, Holandsko
1990 – Artparty, Komenium, Praha

 • Terče
 • SG
 • WH
 • Mandelinky
 • B.-W.B
 • Angláni
 • Treason
 • Skok z Magritovky
 • Symbol of England
 • Made in Mexico
 • Harrison Warhol Woodoo