Gabriel Michal

Michal Gabriel patří k nejvýraznějším sochařům generace přelomu 80. a 90. let (skupiny Tvrdohlavých). Jeho převážně zobrazivá plastika z nejrůznějších materiálů se váže ke klasické skulptuře, zároveň používá postmoderní jazyk s odkazy, hrou i persifláží. Upoutal na sebe pozornost již v 80. letech na tzv. Konfrontacích, tehdy sledovaných neoficiálních výstavách. Věnoval se antropomorfním a zoomorfním tématům, v jeho pracích je středobodem člověk a jeho existenciální otázky podané vždy s lehce ironickým odstupem. Tvorba Michala Gabriela často pracuje s mýty a archetypy; často se objevují různí bájní tvorové i zvířata se symbolickým výkladem. O monumentální objektů Gabriel často ve své tvorbě přechází k téměř miniaturním artefaktům zobrazujícím obyčejné věci (zeleninu ze zahrady) či abstraktní tajemné objekty. Do svých soch autor vkládá cizorodé předměty z reality jako například ořechové skořápky, motýlí křídla nebo dětské hračky. Jeho robustní rukopis i odvaha pracovat s realismem jej činí v současné době nezaměnitelným sochařem. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého a v současné době je rektorem Fakulty výtvarných umění v Brně.

*1960, Praha

1978 – 82 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
1980 – 87 Akademie výtvarných umění, Praha – obor sochařství
1987 zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví
1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého
1998 nastupuje na místo vedoucí ateliéru sochařství na FaVU VUT v Brně
2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
2007 je zvolen děkanem FaVU VUT v Brně
V roce 2009 jmenován profesorem

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Národní galerie v Praze
Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Muzeum umění, Olomouc
Galerie moderního umění, Hradec Králové
soukromé sbírky doma i v zahraničí

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2011 – Michal Gabriel – Sousoší – Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2010 – Michal Gabriel, Sochy,Galerie na půdě, Vrchlabí
2010 – Michal Gabriel Sochy, artpro gallery, Praha
2009 – Michal Gabriel Sochy, Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě, kurátorka Mgr. Renata Skřebská
2008 – Michal Gabriel Sousoší 5, Galeria M.A.Bazovského v Trenčíně
2008 – Michal Gabriel – sochy, Galerie ARS Brno
2007 – Sousoší 3, Galerie města Blanska
2007 – Sousoší 2 Hrad Sovinec
2006 – Zahrada, Galerie Via Art, Praha
2006 – Sousoší, Galerie města Plzně
2004 – Sochy Galerie moderního umění, Hradec Králové
2003 – Michal Gabriel, Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2000 – Se světlem, Galerie Malá Špálovka, Praha
1998 – Sochy – animace, Galerie Caesar, Olomouc
1997 – Sochy, Galerie Die Aktualitat des Schonen, Liberec
1996 – Michal Gabriel a Vladimír Kokolia, Výstavní síň Emila Fily, Ústí nad Labem
1995 – Cena Jindřicha Chalupeckého 94, Galerie Václava Špály, Praha
1995 – Michal Gabriel, Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Pražský Hrad
1995 – Sochy, Galerie hl. m. Prahy – Staroměstská radnice, Praha
1994 – Michal Gabriel – sochy, Martin Mainer – obrazy, Pavilon Alter botanischen Garten, Mnichov
1993 – Sochy, Galerie Aspekt, Brno
1992 – Sochy, Galerie MXM, Praha
1991 – Věty v prostoru, Galerie PipiArt, Praha
1989 – Sochařská tvorba, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov
1988 – Sochařská tvorba, Galerie Na Bidýlku, Brno

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2011 – Digitální sochy – DOX Praha
2011 – Umění ve městě – město české Budějovice
2010 – Postavy, artpro gallery, aula VŠE Praha
2009 – Hráči, Galerie moderního umění v Hradci Králové
2008 – Fauna Flora, Gallery Rajatila – Tampere, Finsko
2007 – Exotismy, České Muzeum Výtvarných Umění v Praze
2006 – Chalupecký hotel, Motorenhalle v Drážďanech
2005 – Bienále Internazionále DellÁrte Conterporanea, Florencie
2004 – Evropské trienále drobné plastiky 2004, Galeria Murska Sobota
2002 – Místo činu – Design 20. století, Moravská galerie Brno
2001 – Nové spojení – New Connection, World Financial Center, New York, USA
2000 – Konec světa?, Národní Galerie – Palác Kinských, Praha
1999 – Tvrdohlaví IV, Národní galerie – Valdštejnská jízdárna, Praha
1998 – Výsledky symposia železné plastiky – Železo a bronzy, Galerie Václava Špály, Praha
1997 – Cena Jindřicha Chalupeckého – laureáti z let 90 – 95, Kortárs Cseh Képzomuvészet, Budapešť
1996 – Cena Jindřicha Chalupeckého – laureáti z let 90 – 95, Starý královský palác, Pražský Hrad
1995 – Evropské trienále drobné plastiky 95, Galeria Murska Sobota
1994 – Výstava soch, Vorburg, Nizozemí
1993 – Výstava kmenových autorů galerie MXM, Florsalon Praha
1992 – Sochařství 1988 – 92 Generace osmdesátých let, Galerie hl. m. Prahy Dům U Kamenného zvonu
1991 – Jiná geometrie, Výstavní síň Mánes, Praha
1990 – 40 Artistes Tchegues et Slovagues 1960 – 1990, Galerie Art Défense, Musée du Luxembourg, Paříž
1989 – Tvrdohlaví II, Výstavní síň ÚLUV, Praha
1988 – Výstava patnácti – generace 80. let, Galerie hl. m. Prahy – Staroměstská radnice, Praha
1987 – Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha – Vysočany
1986 – Mladí pražští výtvarníci, Vysokoškolský klub, Brno
1985 – Barevná socha, Galerie H. Kostelec nad Černými lesy
1984 – Konfrontace II Praha – Vršovice

 • Žralok černý
 • Žralok zelený
 • Šelma
 • Koně
 • Jogínka
 • Rostlina
 • Bez názvu
 • Sloup
 • Tanečník I
 • Tanečník II
 • Tanečník III