Kašpar Antonín

Je snad na místě připomenout, že Antonín Kašpar, absolvent VŠUP v Praze (1982), se soustavně věnuje práci s materiálem ne zcela častým a značně obtížným, totiž se železem. I když nebyl členem žádného uskupení a neprezentoval se často v souvislostech tvorby vrstevníků, jsou generační souvislosti jeho tvorby zřejmé. Jeho sochy a objekty mohli návštěvníci spatřit na řadě výstav spíše menšího rozsahu. Až výstava v roce 1997 v pražském Mánesu důrazně upozornila na sochaře formálně ukázněného, střídmého, ale pádného projevu s nepochybně monumentálními rysy. Kašparova tvorba dospěla k velmi osobitému sochařskému výrazu spoléhajícímu na jasný, oproštěný tvar a proporci, podpořené sugestivní účinností zvoleného materiálu, železa, oceli nebo ocelové litiny. Pomineme-li Kašparovo kovářské školení na SUPŠ v Turnově, je jeho rozhodnutí pro tyto materiály jistě motivováno i symbolickými obsahy užití železa a oceli jako znameními stálosti, pevnosti, síly, odolnosti, jako znameními jistoty trvání přesahující jeden lidský život, jako znameními vymknutí se času.

*1954, Praha

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha – absolvoval 1982

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2011 – Socha a objekt, Bratislava, SR,
2011 – The Heroes Bells Beat, Ministerstvo zahraničí, Praha
2011 – Symphony for 10 pianos and 1 river, Žluté lázně, Praha
2011 – Totemy a meditační sloupy, Nová Síň, Praha
2011 – Socha a objekt, Bratislava, SR
2010 – Hommage á Joseph Beuys, Nová Síň, Praha
2010 – Socha a objekt, Bratislava, SR,
2010 – Socha a objekt, Bratilava, SR
2009 – Socha a objekt, Bratislava, SR
2008 – Výbuch sopky v mojí hlavě, Galerie Plastiky, Praha
2005 – Socha a objekt, Bratislava, SR
2004 – Sochy nad Prahou, Palác Kultury, Praha
2003 – Hlava – Nehlava, Galerie Beseda,Praha
2003 – Bílá reliéfní grafika – Týn n. Vltavou
2002 – Týn n. Vltavou, Městská galerie, sochy (spolu se Z. Netopilem)
2000 – Via 2000 – Praha
1999 – Mc Cann, Ericson – Frankfurt, SRN
1999 – Gallerie Kunst Werk – Frankfurt, SRN
1998 – Městská galerie, Benešov
1997 – Galerie Mánes, Praha
1996 – Gallerie Seefeld – Seefeld, Rakousko
1996– Galerie VIA ART, Praha
1995 – Národní muzeum, Lobkovický palác, Praha
1994 – Galerie Ludvíka Fuly, Poděbrady
1994 – Galerie Lucina, Tábor
1993 – Galerie VIA ART, Praha
1992 – Art Sculpture Studio – Michigan, USA
1991 – KD Stodůlky, Praha
1991 – Galerie R, Praha
1990 – KD Stodůlky, Praha
1988 – Galerie Modrý pavilon, Praha
1987 – Muzeum Čelákovice
1986 – Galerie u Řečických, Praha
1985 – Gallerie Barzacchis Ideals – Paříž, Francie
1984 – Gallerie Barzacchis Ideals – Paříž, Francie
1983 – Galerie AMU, Praha
1979 – divadlo Rubín, Praha

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2004 – SOCHA A OBJEKT, Galerie Hulik, Bratislava, SR
2003 – Týn n. Vltavou – Městská galerie
2003 – SCULPTURE GRANDE, Václavské nám., Praha 1
2003 – AKT – Galerie Beseda, Praha 1
2003 – 13 za 13, Galerie Rozehnal, Praha 1
2002 – Týn n. Vltavou – Městská galerie
2002 – Akty – Galerie Beseda, Praha 1
1993 – Komorní plastika, Mánes, Praha
1991 – Mezinárodní výstava grafiky- Tokyo, Japonsko
1990 – Galerie Mánes, Praha
1989 – Současná CS komorní plastika, Trenčín, Slovensko
1989 – Salon UP Prague – Prague, Czech republic
1989 – Mladí výtvarníci pro Arménii, Praha
1988 – Salon UP, Praha
1988 – Dny Prahy – Fridrichshaffen, SRN
1987 – Zeppelin Haus – Ingelheim, SRN
1986 – Hus Haus – SRN
1986 – Czech culture in Finland – Helsimky, Finlsko
1985 – Inter Art 85 – Poznaň, Polsko
1985 – Dny Čs. kultury – Londýn, Anglie
1985 – Czech republic 1985 – Moskva, Rusko
1984 – Výtvarné umění – Praha & Ostrava
1983 – L’art Tchecoslovaquie – Monte Carlo
1982 – Kongres B.A.B.A. – Farnham, Anglie

  • Hlava
  • Židle pro Josepha Beuyse
  • Nalomená úzkost
  • Polibek