Nováková Nikola

Nikola Nováková je dcerou malíře Vladimíra Nováka, významného představitele českého umění sedmdesátých a osmdesátých let, člena volného seskupení 12/15, Pozdě, ale přece. Malování se jí stalo osudem i profesí. Tehdy se rozhodla pro působení na volné noze, zprvu naplňované částečně, nyní již několikátý rok úplně.
Už během studií se projevilo, že Nikola Nováková naváže na malířsky bohatý odkaz otce. Kupodivu to ale nebylo na škodu. Nalezla svébytný vztah k barvě jako ústřední stavební složce obrazu a potemnělé tóny svých semifigurálních kompozic dokázala rozeznít sytým barevným akcentem. Zároveň si ověřila, že si na obrazech váží intimního založení a nedořečených vztahů mezi imaginativním přemítáním o malířském aktu a konkrétním zpodobňováním věcí, lidí a krajin.
Trvalým podnětem je pro Nikolu Novákovou lidská figura. V jejích portrétech se ovšem nesetkáváme s osobami, které bychom mohli poznávat, ale s prototypy lidských bytostí, jakoby pomalu vzpomínanými a jen částečně vzpomenutými. Ani bychom si jich nemuseli všimnout, nebýt detailů nosu, obvodové linie hlavy či očí. Nováková nechce prozrazovat víc než náznak. Senzuální ohledávání tvaru věcí a lidí stačí, aby na obraze vyvstal znak a konfrontoval nás s naší představou o potřebné míře artikulace námětu.
Přestože se hodně jejích starších obrazů neslo v melancholické náladě inkoustových modří a temných červení, při úplném pohledu na to, co Nováková namalovala, objevíme kladný, zálibný vztah k hledání výrazu uvnitř tradičních malířských postupů a upřednostnění éterického, významově otevřeného lyrismu před konstatováním postojů a faktů.  
Jiří Ptáček

*1975, Praha

1995 – 2002 VŠUP, ateliér malby Prof. Pavla Nešlehy
1991 – 1995 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2012 – Mariasky, Zlatá Štika, Kolín
2011 – Lotus Days, Galerie Dolmen, Praha
2010 – Uruguay, Uruguay, Galerie Havelka, Praha
2007 – Obrazy, Alex Int., Praha
2005 – Letem, Galerie Louvre, Praha
2004 – Letní Bouřka, Galerie Litera Praha
2002 – Diplomová práce UMPRUM Praha
2000 – Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2000 – Šemánovice (spolu s Klárou Stodolovou)
1999 – P.E.N. Club, Praha
1999 – Galerie Gema, Praha

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

2005 – Matsuyama, Saibu Galerie; Katalog
2004 – Yokohama, Mestská Galerie; Katalog
2002 – Galerie Gambit, Praha
2002 – Typický Obraz, Galerie Mánes, Praha; Katalog
2002 – 1. Salon mladých umělců, Galerie Rozehnal, Praha
2001 – Projekt Továrna, Techo Praha; Katalog
2000 – Portrét 2000, Galerie u Bílého jednorožce, Klatovy; Katalog
1999 – Nemocnice Motol, Praha
1996 – Mladí a neklidní, Galerie Umení, Karlovy Vary; Katalog

  • Unavený bůh
  • Papas fritas
  • Víno a krevety
  • V dobré společnosti
  • Světluška
  • Jsi nádherná