Rais Lukáš

Ve své tvorbě se L. Rais věnuje především přetváření již vytvořených, převážně normovaných, subjektů v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka objekty obtížné definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace
a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků,
životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté,
co jsou zformovány do sochařských objektů.
Za nedílnou a VELMI důležitou součást tvorby považuje autor sám proces výroby,
který s sebou přináší mnohé technické problémy a vyžaduje spolupráci celého kolektivu spolupracovníků, kteří ačkoliv sami nejsou profesně ;umělci;, ale špičkoví odborníci svých
(většinou technických) oborů, vnášejí do procesu své vlastní výtvarné cítění
aniž si to uvědomují. Tento sociální aspekt vytváření soch je nesmírně přínosný
jak pro autora samotného, tak i pro nezúčastněného diváka.

Autor se aktivně věnuje literární a divadelní tvorbě.
Roku 2008 založil neformální lingvistické “DIVADLO COŽE?”

*1975, Sokolov

Od roku 2005 student VŠUP atelier Sochařství II
pod vedením prof. doc. Jiřího Beránka,
prof. Kurta Gebauera a v současné době Krištofa Kintery

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

SKUPINOVÉ VÝSTAVY

  • Zhroucení
  • Relief blue