Rittstein Michal

V roce 1987 se stal spoluzakladatelem sdružení 12/15, s nímž poprvé vystavoval roku 1988.
Rittstein byl výraznou osobností české figurální, expresívně podbarvené malby 70. let; navazoval na groteskní směr, částečně vycházející ze surrealismu. Rané práce ukazují na poučení z české vrcholně barokní fresky, pozdější tvorba využívala abstrahujících znaků a struktur až k fantaskní nadsázce. Ta je také, vedle tvarové deformace a výrazné, jasné barevnosti, hlavním atributem umělcových obrazů (například Smíšené manželství, 1986). Věnuje se rovněž ilustraci a volné grafice.

*17.9. 1949 v Praze

1964 – 1968 SOŠV Václava Hollara v Praze
1968 – 1974 studoval na AVU Praha u prof. A. Paderlíka

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2006 – Galerie Beseda; Obrazy; Moravská Ostrava
2006 – Muzeum moderního umění v Hradci Králové; Má kytara něžně lká; Hradec Králové
2005 – Dům umění v Opavě; Nemysli a maluj; Opava
2005 – Galerie Vltavín; Práce na papíře; Praha
2005 – Vlastivědné muzeum; Šodó; Česká Lípa
2005 – Galerie Dorka; Mňau; Domažlice
2005 – Ostravská univerzita; Kresby; Ostrava
2004 – Galerie Art Kontakt; Faktem zůstává; Brno
2004 – Galerie Mlejn, Obrazy; Ostrava
2004 – Galerie Trigon; Byla Rusalka Ruska? ; Plzeň
2004 – Galerie Alternativní kulturní institut Zlín; Obrazy; Zlín
2004 – Zámek Nové Město n.Metují; Opice z vody, obrazy; NovéMěsto nad Metují
2004 – in memmoriam Michala Řeháka; Praha
2004 – Galerie a aukční síň Vltavín;Faktem zůstává..;soubor grafického díla
2004 – Galerie XXL, Vzdálené dunění; Louny
2003 – 2004 Galerie Via Art, Tetovaný jogurt; Praha
2003 – Galerie Mona Lisa, Těžký retro, Olomouc
2002 – Galerie F.A.Sporcka na Kuksu, Obrazy; Kuks
2002 – Galerie v Podloubí, Smažený smeták, Mladá Boleslav
2002 – Kostel sv.Bartoloměje, Vaříme na Marsu pochoutku pro dva, (s Lukášem Rittsteinem), Cheb
2002 – Galerie Erasmus, Výčitky nevědomí, Mělník
2002 – Galerie Trigon, Pravěk, Plzeň
2002 – Národní galerie, Tam, Veletržní palác – malá dvorana, Praha
2002 – Galerie bratří Špillarů, Průvodce po koupalištích,Domažlice
2001 – Galerie Gambit, Průvan k obědu, Praha
2000 – Galerie Via Art, Stín lesku, Praha
1999 – Galerie Václava Špály, Čerstvě natřeno, Praha
1999 – Dům umění České Budějovice, Okluzní fronta, České Budějovice
1999 – Galerie Západočeské univerzity, 98% vlhkosti, Plzeň
1998 – Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu, Dužina a jádro, Praha
1998 – Galerie Via Art, Dílnička, Praha
1998 – Studio S, obrazy, Bratislava
1997 – Galerie Masson, Zlín
1994 – Galerie Via Art, Otylý pel, Praha
1994 – Vlastivědné muzeum v Šumpreku, obrazy, kresby
1994 – Moravský Beroun, obrazy
1994 – Galerie U Štreitů, kresby, Sovinec
1994 – Galerie Trigon, obrazy 70átá léta, Plzeň
1994 – Galerie Maecenas, obrazy, Plzeň
1994 – Galerie Via Art, Šlofík, obrazy, Praha
1993 – Středoevropská galerie, obrazy, Praha
1993 – Artforum, kresby, Karlovy Vary
1993 – Galerie 60/70, rané dílo, Praha
1993 – Mírná retrospektiva, obrazy, kresby a objekty, Mánes, Praha
1992 – Kruh přátel české kultury, obrazy, Bratislav
1992 – Galerie Via Art, obrazy, Praha
1991 – Galerie u bílého jednorožce, obrazy, Klatovy
1991 – Česká národní rada, obrazy, Praha
1989 – Galerie Von der Milwe, kresby, Aachen, SRN
1988 – Skleník, Městské kulturní středisko, obrazy, Boskovice
1986 – Galerie bratří Čapků, obrazy, Praha
1985 – Galerie Ruchti, obrazy, Kolín nad Rýnem, SRN
1984 – Galerie umění knihy, kresby, Praha
1976 – Divadélko v Nerudovce, kresby, Praha
1976 – Galerie mladých Mánes, Praha