Róna Jaroslav

Jaroslav Róna navázal na zkušenosti gestické a figurální malby 60. let. Ještě během studií se v jeho pracích projevovaly reminiscence na strukturální malbu počátku 60.let, v 80. letech procházel obdobím groteskní figurace (série vražd). Od 1985 začal tvořit první obrazy směřující k archetypální symbolice a předhistorické mytologii. Později začal manipulovat s křesťanskou symbolikou , ovlivněn středověkou deskovou malbou a raným romantismem J. Zrzavého a Kubištovou novozákonní mystikou. Přiklonil se ke kubistickému chápání prostoru a hmoty, a to jak v malbě, tak v plastice. V 90. letech přešel od neokubistického tvarosloví k reminiscencím na mašinismus a art deco. Změnil barevnost ze sytých temných tónů k studené světlé škále. V plastice vedle bronzu a keramiky uplatňoval i cín. Prosazuje se téma labyrintu, křesťanského dobyvatele a bludného rytíře a pozvolna opouští epická témata. Vytvořil rozsáhlý reliéfní cyklus nezobrazivých malých formátů, v nichž využíval možnosti materiálů a realizoval několik velkých pláten, ve kterých hledal novou harmonii elementárních tvarů jako reakci na artificialismus (Ostrovy, 1990). Od druhé poloviny 90. let, obohacený o abstraktní zkušenost, se vrací ke komplikované struktuře obrazové plochy. Patří k představitelům českého postmodernismu. V ikonografii spojuje kolektivní a individuální mýty, aktuální a klasická témata. Ve sklářské tvorbě vytvářel nejprve deformované, opalínem podjímané foukané láhve. Následovaly téměř naturalistické, popartistické a parodicky pojímané plastiky psů z foukaného skla do formy. Později se nechal ovlivnit vlnou postmoderny, vytvářel monstrózní psy v kombinacích skla zakládaného do olova, železa a foukaných částí. Názorově nejblíž si byly jeho malby a sklo v období tavené plastiky, kdy symboličnost geometrických útvarů a tajemnost prosvítající hmoty skloviny vytvořily harmonické objekty. koncem 80. let se vrátil k foukané plastice do formy, tentokrát figurálního typu. Eperimentuje rovněž v oblasti vitráže. Je také autorem divadelního textu Malý nezbeda a organizátorem výtvarného dění. Od 1985 člen Staré party, zakládající člen a centrální osobnost skupiny Tvrdohlaví.

*1957, Praha

1978 – 1984 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, obor sklářské výtvarnictví – prof. Stanislav Libenský
1975 – 1978 Střední odborná škola výtvarná v Praze, Hollarovo náměstí

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2009 – Podobenství – Galerie Roberta Guttmanna Praha
2009 – Za naším světem – Galerie moderního umění Hradec Králové
2009 – Obrazy a socha – Galerie České pojišťovny Praha
2008 – Jaroslav Róna – Obrazy a Umanuté kresby, Check point – České centrum Berlín
2007 – J. Róna – Obrazy a sochy – České centrum – Vídeň
2007 – Fifty- fifty – Městská palerie Plzeň
2007 – Cesta do Patagonie – galerie Via art, Praha
2006 – J. Róna – Sochy a obrazy – Chebský hrad a Kostel Sv.Bartoloměje v rámci Krajinné výstavy bez hranic
2005 – Jaroslav Róna Sochy na hradě – Hrad Sovinec
2005 – Obrazy a plastiky – Galerie České pojišťovny,Praha,Spálená ul. – Prosinec 05 až Únor 06
2002 – Jaroslav Róna, Obrazy a sochy, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2001 – J. Róna, Obrazy a plastiky, Bruntál
2001 – J. Róna, Obrazy a plastiky, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
1997 – Obrazy a sochy, Galerie Bayer a Bayer, Praha
1997 – Sochy a obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995 – Kresby a scénické návrhy pro film Amerika, Knihkupectví Franze Kafky, Praha
1994 – Staré – nové práce, Staronová Galerie, Praha
1994 – Obrazy a kresby, Galerie MXM, Praha
1993 – Plastiky, Galerie MXM, Praha
1992 – Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
1991 – Obrazy, sochy, grafiky a kresby, Oblastní galerie, Jihlava
1991 – Kresby a grafika, Galerie Patro, Ostrava
1991 – RÓNA 1988 – 1991, Špálova galerie, Praha
1991 – Jaroslav Róna – Průřez tvorbou, Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary
1990 – Obrazy a sochy, Traver – Sutton Gallery, Seattle, USA
1988 – Průřez malířským dílem, Galerie Fronta, Praha
1987 – Kresby a obrazy, KS Opatov, Praha
1987 – Obrazy, Klub školství Savarin, Praha
1987 – Kresby, DK ROH, České Budějovice (Hluboká nad Vltavou)
1986 – Obrazy a sochy, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha
1985 – Obrazy a kresby, VŠ koleje Na kotli, Hradec Králové

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2010 – Czech Art – Galerie moderního umění Danubiana Slovensko
2008 – Tvrdohlaví po 20 letech – Galerie Tranzit Bratislava
2008 – Tvrdohlaví po 20 letech – České muzeum výtvarných umění v Praze
2008 – Sculpture Forum Winter, Liberec 2008/9
2008 – Sochy v ulicích – Brno
2007 – Tvrdohlaví po 20 letech – Městská galerie Ostrava
2006 – Pohádkové bytosti – České muzeum výtvarných umění v Praze
2006 – Krajinná výstava bez hranic Cheb
2006 – Hory, skály, kameny – České muzeum výtvarných umění v Praze
2005 – Tros Sketos “Serios” Galerie umění Karlovy Vary
2005 – Florálie – ART PRO,Galerie české plastiky
2005 – A time for Renewal – Výstava k 60 výročí založení OSN – Sídlo OSN,Ženeva
2004 – Art and interior, Veletržní palác-NG, Praha
2004 – Socha a hlína, hrad Sovinec
2004 – Ejhle světlo, Moravská galerie, Brno
2004 – Bylo, nebylo…, Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové
2003 – Umění a technika, České muzeum výtvarného umění, Husova ulice, Praha
2003 – Presentace skupiny TVRDOHLAVÍ, Galerie Tvrdohlaví, Praha; Galerie Františka Kupky, Příbram
2002 – Stanislav Libenský a jeho škola, Technické muzeum, Praha; Muzeum of Fine Art, Taipei, Taiwan
2002 – Bienále komorní plastiky, Galerie Murská sobota, Slovinsko
2002 – Divočina, U Bílého jednorožce, Klatovy
2002 – Magický realismus, Galerie Roudnice nad Labem
2002 – Typický obraz, Mánes,Praha
2000 – Ozvěny kubismu, České muzeum výtvarného umění, Dům U Černé matky boží, Praha
2000 – Konec světa?, Palác Kinských-NG, Praha
2000 – 100 + 1 uměleckých děl z dvacátého století, České muzeum výtvarného umění, Dům U Černé matky boží, Praha
1997 – Sympozium – Mikulovská dílna, Mikulov
1996 – Sympozium – Mikulovská dílna, Mikulov
1995 – Jaroslav Róna a Ivan Kroupa, Síň pod Plečnikovým schodištěm v Rajské zahradě Pražského hradu, Praha
1995 – Společná výstava s hnutím Nedomyšleno, Strahovský klášter, Praha
1995 – Starý zákon v českém umění, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem
1995 – Galerie výtvarného umění, Karlovy Vary, Památník národního písemnictví, Praha
1995 – Mánes Mánesu, architektura a výtvarné umění, Galerie Mánes, Praha
1995 – Sympozium – Mikulovská dílna, Mikulov
1995 – “Asi takhle, ale s rezervou”, Galerie MXM, Praha
1994 – Galerie MXM, Ostrov nad Ohří
1994 – Galerie MXM na Sýpce
1994 – Výstava 40 sochařů, SNR, ČR, SR
1994 – České současné sochařství, Woorburg, Nizozemsko
1994 – Generace Pražské pětky, WUK Galerie, Vídeň, Rakousko
1993 – Art Messe, Frankfurt n. M., Německo
1993 – Přírůstky Národní galerie 1989-93, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993 – Přírůstky Galerie hlavního města Prahy 1989-93, Staroměstská radnice, Praha
1993 – Sochařské symposium, Minos Beach, Kréta, Řecko
1993 – Galerie MXM, Letná, Praha
1993 – Jakub a Anděl, Mánes, Praha
1993 – Záznam nejrozmanitějších faktorů, Jízdárna Pražského hradu-NG, Praha
1993 – Výstava pěti, galerie Art, Český Krumlov (spolu s S. Milkovem, E. Bornovou, M. Gabrielem, M. Riedelbauchovou)
1992 – Současné světové sklo, Hokkaido Museum of Modern Art, Japonsko
1992 –Sochařství 1988-92, generace 80. let, Galerie hlavního města Prahy, Dům u Kamenného zvonu, Praha
1991 – Sklářský ateliér 1984-1990, Mánes, Praha
1991 – Praha Eindhoven, Galerie de Krabbedans, Eindhoven, Nizozemsko
1991 – Současné české umění, Taiwan museum of Art, Taiwan
1991 – TVRDOHLAVÍ III., Městská knihovna-NG, Praha
1991 – TVRDOHLAVÍ, hrad Sovinec
1990 – Nová skupina, Městská knihovna, Praha
1990 – TVRDOHLAVÍ, Litvínov
1990 – TVRDOHLAVÍ, Arhus, Dánsko
1990 – Umění neroste v lese, Antverpy, Belgie
1990 – TVRDOHLAVÍ, kulturní centrum Rennes, Francie
1990 – Cesty k postmoderně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha
1990 – České výtvarné umění, Martin-Gropius-Bau Berlin, SNR
1989 – Popis jednoho zápasu – česká výtvarná avantgarda 80. let, Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou
1989 – TVRDOHLAVÍ, Havířov
1989 – České sklo, Museé des ARTS Decoratifs, Louvre, Paříž, Francie
1989 – TVRDOHLAVÍ, ÚLUV, Praha
1988 – Nové české sklo 1985-87 (žáci prof. S. Libenského)
1988 – Výstava patnácti, Galerie hlavního města Prahy
1988 – Zátiší v českém malířství 20. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
1987 – VI. Konfrontace, Vysočany, Praha
1987 – Užité umění výtvarníků do 35 let, Mánes, Praha
1987 – VII. konfrontace, Výtvarné hody, Čuňovo u Bratislavy, SR
1987 – Kopecký + 8, hrad Svojanov
1987 – Grotesknost v českém umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy
1987 – 1. výstava skupiny TVRDOHLAVÍ, Lidový dům – Vysočany, Praha
1987 – Kunst Messe, Basel, Switzerland
1986 – IV. konfrontace, Smíchov – Mozartova ulice, Praha
1986 – V. konfrontace, Svárov
1986 – 4 čeští výtvarníci, Driebergen, Nizozemsko
1985 – Fúze 85, Malá Skála
1984 – Coburger Glaspreis, SNR
1986 – Graphic Biennale, Mulhouse, Francie
1986 – Jugend Gestaltet, Mnichov, SNR
1986 – Vitraj 84-85, Malá Skála

  •  
  •  
  • Medvědí hlava
  •  
  • Čtenář II