Špaňhel Jakub

Pověst mimořádného talentu, která doprovázela Jakuba Špaňhela už za jeho studií na pražské akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami ( GHMP, NG v Praze, Galerie Klatovy / Klenová), účastí na většině významných přehlídek malby jeho generace (Perfecte Tense, Berlín – Praha, Mánes; stálá expozice Wannieck Gallery atd.) či zastoupením ve veřejných sbírkách. Jeho dosavadní tvorba by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh, propojených společnými znaky, jako je např. tíhnutí k monochromii a formální redukci nebo primární důraz na malířské kvality. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Vedle proslulého cyklu chrámových interiérů, s nímž diplomoval, sem patří i série aktů, květin, krajin, portrétů či v poslední době benzinových stanic a budov centrálních bank jednotlivých zemí. Prakticky ve všech případech jde o tradiční žánry, některé z nich – například akty, květiny či chrámové interiéry – se dokonce v ikonografii českého umění neobjevily dlouhá desetiletí. Za předlohu mu většinou slouží fotografie nebo reprodukce obrazu (v případě chrámů to jsou ony slavné Blažíčkovy interiéry), což mu umožňuje pracovat v ateliéru ve velkých formátech. Druhá skupina obrazů má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, křížků, půllitrů či plachetnic.

*1976, Karviná

1995-2002 AVU Praha (Jiří David, Milan Knížák)

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2007 – Benzínky. Galerie České pojišťovny, Praha
2007 – Obrazy 200 – 2007. Galerie U Bílého jednorožce, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy
2007 – Devět obrazů. Galerie Woxart, Praha
2006 – Vůně růží a benzinu. Galerie ad astra, Kuřim
2006 – 286 piv. Galerie Na bidýlku, Brno
2005 – Sejdeme se na hřbitově. Sankturinovský dům, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
2005 – Jonáš Czesaný, JŠ. Veletržní palác, Praha
2003 – Jakub Špaňhel. 26 let. Staroměstská radnice, GHMP, Praha
2001 – Obrazy. Galerie MXM, Praha (s P. Pastrňákem)
2000 – Uklízečka. Galerie Jelení, Praha
1999 – Smutek políbených. Galerie 761, Ostrava
1999 – Jean Marais. Galerie C.I.G.I., Ostrava (s P. Pastrňákem)
1998 – Jakub 19-21. Antikvariát Černý pavouk, Ostrava
1995 – Lurche und Schafe. Antikvariát Černý pavouk, Ostrava
1995 – Klub Atlanitk, Ostrava (s Davidem Kalikou)
1994 – Galerie Platan, Ostrava

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2010 – Vzpomínka na Karla Tutsche. Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2009 – Oko a srdce. Sbírka Jiří Štarha, Galerie Šternberk, Šternberk
2008 – Ostrava Art 2008. Ostravské muzeum, Ostrava
2008 – Art safari 15. Sochařské studio Bubec, Praha
2007 – Typický obraz. Galerie Nová síň, Praha
2007 – Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2007 – Amaro Jilo / Naše srdce. Dům umění města Brna, Brno
2008 – Cena NG 333 a Skupiny ČEZ. Veletržní palác, Praha
2006 – Přibližovadla. ArtPro – Galerie české plastiky, Praha
2006 – Amor vincit omnia, Saarländischen Galerie, Berlín (Berlin)
2006 – Měsíce, Litografie a sítotisky 1995-2006, Galerie Kabinet, Brno
2005 – Místa paměti, Galerie Šternberk
2005 – IBCA, Mezinárodní bienále současného umění, Veletržní palác, NG Praha
2005 – Florálie, Mezi idylou a halucinací. ArtPro – Galerie české plastiky, Praha
2004 – Výstava I. ročníku Malířského sympozia na hradě Veveří, Galerie Brno, Brno
2004 – Malíři ´03. Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
2004 – Hlavy. Galerie XXL, Louny
2004 – Eros, eros, eros. ArtPro – Galerie české plastiky, Praha
2003 – Typický obraz. České centrum Moskva
2003 – Nejmladší. Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995 – 2003. Veletržní palác, NG Praha
2002 – Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001. Vlašský dvůr, GFJ, Kutná Hora
2002 – Diplomanti AVU 2002. Veletržní palác, Velká dvorana, NG Praha
2001 – Vánoční lesík. Galerie Šternberk, Šternberk
2001 – První a poslední. Galerie Václava Špály, Praha
2000 – Klasika 2000. Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace. Trojlodí, Olomouc
1999 – O lásce. Richterova vila, Praha
1998 – Ostrava umjeni…? Mánes, Praha
1998 – Harmonie 98, Galerie V. Špály, Praha
1997 – Mrtvé duše. Galerie Nová síň, Praha
1997 – Luxsus. Galerie MXM, Praha
1997 – Jiří David, Stanislav Diviš a jejich žáci. Sankturinovský dům, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora
1997 – DUM. Bořivojova 26, Praha

  • Praha 5
  • Praha 2