Švéda Jakub

Na scénu současného umění vstoupil Jakub Švéda kolem roku 2000 ještě jako student ateliéru Jiřího Davida na pražské Akademii. Obrazy z té doby už nesly jasný autorský rukopis, který v podstatě rozvíjí dodnes. Charakterizuje ho práce s různými jazykovými kódy, které kombinuje, konfrontuje a vrství. Jeden z nich byl odvozen z digitálních zobrazení vnitřní struktury těla používaných v moderní medicíně, další odkazoval na svět současného designu a vizuální komunikace a tvořily ho nejrůznější logotypy, piktogramy a krátké texty v typicky reklamních fontech. Jeho obrazy tak bylo možno chápat jako reflexi ambivalentní povahy civilizačních produktů, které jsou vyvíjeny ke zvyšování kvality našeho života, zároveň nás však skrytě či zjevně ohrožují. V dalším cyklu kreseb z tohoto raného období použil čistě abstraktní slovník, asociující energetické a světelné toky, čímž se ocitl až překvapivě blízko Karlu Malichovi.
V pozdějších obrazech začíná nabývat na významu amorfní tvarosloví v bohaté škále gestických stříkanců, slitých škraloupů barev, rozpitých skvrn nebo měkce rozestřených ploch, stříkaných airbrushem. Určuje jejich základní estetické vyznění a vedle toho má i obsahovou rovinu: svým organickým charakterem zastupuje přírodu v její mnohotvárné podobě, obklíčenou a překrývanou geometrickými, tj. industriálními strukturami. Objevují se tu semiabstraktní znaky a nápisy, které mají často něco společného s výstražnými signály (někdy tyto nápisy přecházejí do názvu obrazů či obrazových cyklů – BIO TECH, WARNING, EXIST) a vyvolávají tak neurčitý pocit znepokojení či ohrožení.

Obrazy Jakuba Švédy jsou výtvarnou reflexí dnešní agresivní vizuální kultury a zároveň projevem civilizační skepse, která představuje jeden z důležitých proudů současného filosofického diskursu.
Marcel Fišer

*1973, Praha

1997 – 2001 Akademie výtvarných umění (prof.Jiří David), Praha
2000 Academia di Brera, Milano
1998 – 1999 San Francisco Art Institute (New Genres studio), San Francisco
1993 – 1997 Akademie výtvarných umění (prof.Jiří Sopko), Praha
1988 – 1992 Střední odborná škola výtvarná, Praha

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2010 – Ostrovy-A-G-C-T, artpro gallery
2009 – Exist, Galerie WoxArt, Praha
2009 – Fusion (s M. Pošvicem), Museé des Beaux- Arts, Alžír
2009 – Impact, Pierstone, Praha
2009 – Techland stories, Corso Karlín, Praha
2008 – Exist, Ernst&Young, Praha
2005 – IAMBIO, Galerie Art CZ, Praha
2005 – 3DM point, Galerie KD Střelnice, Vrchlabí
2005 – Tušené signály (s T.Švédou), kostel sv.Bartoloměje v Chebu
2005 – ORGMATECH, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003 – GUTs (s T.Švédou), SZ Jindřichův Hradec
2002 – TZL- Tenká zelená linie, Galerie Tvrdohlaví, Praha
2002 – Techmatorg in Techland, Galerie Grazie, Praha
2001 – Techmatorg I., Galerie Jáma, Ostrava
2000 – Exploze velmi křehkých struktur, Galerie Kabinet, Praha
1999 – Napolovic, obrazy, kresby (s T.Švédou ), Okresní muzeum Rakovník
1997 – Mikrosvěty, obrazy, kresby, Galerie Gravitace, Litomyšl
1991 – SOŠV, obrazy, kresby, grafiky, Praha

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2009 – Moje Evropa – expres individual – Culture European Economic and Social Committee, Brussels, DOX, Praha
2009 – Nano, DOX, Praha
2008 – Intercity:Berlín – Praha, Sarlandische galerie, Berlin
2008 – CZ- SK současná mladá malba, Wannieck gallery, Brno
2007 – Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
2007 – Až na vyjímky nové, Wanieck gallery, Brno
2007 – Intercity: Praha – Berlín, Mánes, Praha
2004 – Design Blok 04, Praha
2002 – ART PRIMEUR, Young Europiean Art, Dordrecht, Holland
2002 – SUB 5, Galerie SUB 5, Praha
2001 – První a poslední, Špálova galerie, Praha
2001 – Diplomanti AVU, NG Praha,Veletržní palác
2000 – Každá kapka vyplýtvaného semene by mne připravila o jedno mistrovské dílo, Galerie AVU, Praha
1999 – Vidiny, Galerie Roxy, Praha
1998 – Open Studios 98, (s J.Surůvkou), San Francisco
1998 – City, Bořivojka, Praha
1997 – Mánes, výstava AVU, Praha
1997 – Sopka, výstava ateliéru J.Sopka, Galerie AMU, Praha
1994 – Krychle, Synagoga Palmovka, Praha

  • Px exist - lost agcs IV.
  • Teror I
  • Impact XII.
  • Impact VI.
  • Biotech VII.
  • Postava v konstrukci
  • Situace II