Zoubek Jasan

Sochař Jasan Zoubek je člověk nekonformní, svérázný, uzavřený… Je synem sochařů Evy Kmentové a Olbrama Zoubka a bratr historičky Polany Zoubkové. Místo škol dal přednost škole života, a přes různé životní peripetie, kdy m.j. vystřídal různé dělnické profese (ve svobodném povolání je od r. 1989), se propracoval mezi současné nejvýraznější představitele po-moderní vlny v českém umění. Modernu v ničem ji nepopírá´, navazuje na ní. Díla Jasana Zoubka vyzařují jakousi prehistorickou energii, mohutnou sílu živlů když tvoří a přetvářejí zemi a nás. Tato díla jsou vesměs nesmírně pracná, náročná na provedení. Jasan Zoubek o sobě přehnaně kriticky tvrdí, že svůj nedostatek talentu nahrazuje pílí. Zpočátku se orientoval více na kresbu lidských postav a stromů, posléze přešel k abstrakci, znakům, symbolům a geometrii. Sochařská tvorba se rozvíjí od 80. let. Upozornil na sebe monumentální soustavou dřevěných organických prvků na výstavě Sochy a objekty na malostranských dvorcích (1981). Od té doby pravidelně vystavuje u nás i v zahraničí.
Pro tvorbu svých plastik užívá dřevo, papír, osinkocement, beton, kámen a bronz. Motiv vrstvení u prací z papíru, později přechází do monumentálních cementových soch. Papírové objekty působí jako výseče krajin. Oproti statickým kresbám obsahují prvky nestability, nepravidelnosti, deformace, zlomy, rozpady; jsou blízké přírodním strukturám kůry, dřeva, hlíny; připomínají geologické posuny. V druhé polovině 80. let se v krajinách objevuje lidská figura, motiv geologického narušení objektu, praskliny, průrvy a pak i siluety postav, rozfázované či seriálně seřazené do zástupu. V 90. létech začíná pracovat s umělým kamenem, pokračuje bronzovými odlitky dřívějších prací, čím přináší prvek trvalosti do pomíjivých objektů z papíru. Poslední práce jsou hlavně z kamene. Směřují k abstrakci a zklidnění. Jasan Zoubek žije v Praze, ale stále častěji tráví čas na venkově. S manželkou Irenou mají děti Evu (1981), Adama (1988), a Jaroslava (1993) a vnuka Adama (*2003). Mezi jeho zájmy patří pozorování krajiny a oblohy.

*1956 Praha

1992 členem Spolku výtvarných umělců Mánes
1990 člen výtvarné skupiny Tunel
od roku 1989 sochař ve svobodném povolání
1977-1981 různé dělnické profese, současně výtvarná činnost

Sympozia:
2001 – Žulové sympozium, Bohuslav, S
1995 – Bronzové sympozium, Kutná Hora, CZ

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
2010 – Kameny, Galerie české plastiky (artpro gallery), Praha, CZ
2008 – RaJ ART, galerie Mona Lisa, Olomouc, CZ
2007 – Šik, zámecké zahrady Litomyšl, CZ
2007 – Sochy a reliéfy, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, CZ
2006 – RaJ ART, galerie U prstenu, Praha, CZ (s Radanem Wagnerem)
2006 – Sochy, Výtvarné centrum Chagall, Karviná, CZ
2006 – Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění (GVUN), Náchod, CZ
2005 – Rod, dvorana zámku, Hranice, CZ
2004 – Sběr, Centrum Egona Schieleho, Český Krumlov, CZ
2004 – Vykopávky, Galerie české plastiky (ArtPro gallery), Praha, CZ
2001 – Řez, Chodovská tvrz, Praha, CZ
2001 – Rod, Nová síň, Praha, CZ
1999 – Vrstvení, Langův dům, Frýdek-Místek, CZ
1989 – Sochy a kresby, galerie Studio, Opava, CZ
1988 – Kresby a objekty, Salón Mina, Litvínov, CZ
1986 – Objekty, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha, CZ
1985 – Kresby a objekty, Galerie pod podloubím, Olomouc, CZ
1985 – Kresby a objekty, Galerie mladých, Brno, CZ
1984 – Kresby, Kulturní dům Gong, Praha, CZ
1979 – Kresby, Galerie rysunku, Poznaň, PL

SKUPINOVÉ VÝSTAVY
2010 – Czech Art 20 rokov po ….., Danubiana, Bratislava, SK
2010 – Na počátku bylo slovo ….., ambit kláštera bratří františkánů, Praha, CZ
2006 – Socha a objekt XI., Bratislava, SK
2005 – Pražské ateliéry, Novoměstská radnice, Praha, CZ
2003 – Krajina domova třetího tisíciletí, S.V.U. Mánes, Galerie kritiků, Praha, CZ
2000 – Sedm z S.V.U. Mánes, Obecní galerie Beseda, Praha, CZ
2000 – Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Jasan Zoubek, Galerie Montmartre, Praha, CZ
1997 – O počátku, klášter Plasy, Plasy, CZ
1997 – Okolo středu, Obesní galerie Beseda, Praha, CZ
1996 – 1. nový zlínský salon, státní galerie výtvarného umění,Zlín, CZ
1994 – Valdštejnská zahrada 94, výstava česko-slovenských umělců, Praha, CZ
1994 – Mánes Mánesu, Mánes,Praha, CZ
1993 – Současné české sochařství, Mánes, Praha, CZ
1992 – Umělci ČSFR, Galerie Wieder, Pangen,G
1991 – Tunel, Galerie Friedrichstrasse, Berlin, G
1989 – Malba a plastika mladých, Holešovická tržnice, Praha, CZ

  • Hvězda
  • TRUP
  • Trup
  • Křtitelnice