Gabriel Michal

Michal Gabriel patří k nejvýraznějším sochařům generace přelomu 80. a 90. let (skupiny Tvrdohlavých). Jeho převážně zobrazivá plastika z nejrůznějších materiálů se váže ke klasické skulptuře, zároveň používá postmoderní jazyk s odkazy, hrou i persifláží. Upoutal na sebe pozornost již v 80. letech na tzv. Konfrontacích, tehdy sledovaných neoficiálních výstavách. Věnoval se antropomorfním a zoomorfním tématům, v jeho pracích je středobodem člověk a jeho existenciální otázky podané vždy s lehce ironickým odstupem. Tvorba Michala Gabriela často pracuje s mýty a archetypy; často se objevují různí bájní tvorové i zvířata se symbolickým výkladem. O monumentální objektů Gabriel často ve své tvorbě přechází k téměř miniaturním artefaktům zobrazujícím obyčejné věci (zeleninu ze zahrady) či abstraktní tajemné objekty. Do svých soch autor vkládá cizorodé předměty z reality jako například ořechové skořápky, motýlí křídla nebo dětské hračky. Jeho robustní rukopis i odvaha pracovat s realismem jej činí v současné době nezaměnitelným sochařem. Je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého a v současné době je rektorem Fakulty výtvarných umění v Brně.

*1960, Praha

1978 – 82 Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha

1980 – 87 Akademie výtvarných umění, Praha – obor sochařství

1987 zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví

1995 získal cenu Jindřicha Chalupeckého

1998 nastupuje na místo vedoucí ateliéru sochařství na FaVU VUT v Brně

2001 habilitován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

2007 je zvolen děkanem FaVU VUT v Brně

V roce 2009 jmenován profesorem

SELECTED COLLECTIONS

Národní galerie v Praze

Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Muzeum umění, Olomouc

Galerie moderního umění, Hradec Králové

soukromé sbírky doma i v zahraničí

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2011 – Michal Gabriel – Sousoší – Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

2010 – Michal Gabriel, Sochy,Galerie na půdě, Vrchlabí

2010 – Michal Gabriel Sochy, artpro gallery, Praha

2009 – Michal Gabriel Sochy, Výstavní síň Synagoga, Hranice na Moravě, kurátorka Mgr. Renata Skřebská

2008 – Michal Gabriel Sousoší 5, Galeria M.A.Bazovského v Trenčíně

2008 – Michal Gabriel – sochy, Galerie ARS Brno

2007 – Sousoší 3, Galerie města Blanska

2007 – Sousoší 2 Hrad Sovinec

2006 – Zahrada, Galerie Via Art, Praha

2006 – Sousoší, Galerie města Plzně

2004 – Sochy Galerie moderního umění, Hradec Králové

2003 – Michal Gabriel, Barbora Šlapetová, Lukáš Rittstein, Galerie Tvrdohlaví, Praha

2000 – Se světlem, Galerie Malá Špálovka, Praha

1998 – Sochy – animace, Galerie Caesar, Olomouc

1997 – Sochy, Galerie Die Aktualitat des Schonen, Liberec

1996 – Michal Gabriel a Vladimír Kokolia, Výstavní síň Emila Fily, Ústí nad Labem

1995 – Cena Jindřicha Chalupeckého 94, Galerie Václava Špály, Praha

1995 – Michal Gabriel, Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, Pražský Hrad

1995 – Sochy, Galerie hl. m. Prahy – Staroměstská radnice, Praha

1994 – Michal Gabriel – sochy, Martin Mainer – obrazy, Pavilon Alter botanischen Garten, Mnichov

1993 – Sochy, Galerie Aspekt, Brno

1992 – Sochy, Galerie MXM, Praha

1991 – Věty v prostoru, Galerie PipiArt, Praha

1989 – Sochařská tvorba, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov

1988 – Sochařská tvorba, Galerie Na Bidýlku, Brno

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2011 – Digitální sochy – DOX Praha

2011 – Umění ve městě – město české Budějovice

2010 – Postavy, artpro gallery, aula VŠE Praha

2009 – Hráči, Galerie moderního umění v Hradci Králové

2008 – Fauna Flora, Gallery Rajatila – Tampere, Finsko

2007 – Exotismy, České Muzeum Výtvarných Umění v Praze

2006 – Chalupecký hotel, Motorenhalle v Drážďanech

2005 – Bienále Internazionále DellÁrte Conterporanea, Florencie

2004 – Evropské trienále drobné plastiky 2004, Galeria Murska Sobota

2002 – Místo činu – Design 20. století, Moravská galerie Brno

2001 – Nové spojení – New Connection, World Financial Center, New York, USA

2000 – Konec světa?, Národní Galerie – Palác Kinských, Praha

1999 – Tvrdohlaví IV, Národní galerie – Valdštejnská jízdárna, Praha

1998 – Výsledky symposia železné plastiky – Železo a bronzy, Galerie Václava Špály, Praha

1997 – Cena Jindřicha Chalupeckého – laureáti z let 90 – 95, Kortárs Cseh Képzomuvészet, Budapešť

1996 – Cena Jindřicha Chalupeckého – laureáti z let 90 – 95, Starý královský palác, Pražský Hrad

1995 – Evropské trienále drobné plastiky 95, Galeria Murska Sobota

1994 – Výstava soch, Vorburg, Nizozemí

1993 – Výstava kmenových autorů galerie MXM, Florsalon Praha

1992 – Sochařství 1988 – 92 Generace osmdesátých let, Galerie hl. m. Prahy Dům U Kamenného zvonu

1991 – Jiná geometrie, Výstavní síň Mánes, Praha

1990 – 40 Artistes Tchegues et Slovagues 1960 – 1990, Galerie Art Défense, Musée du Luxembourg, Paříž

1989 – Tvrdohlaví II, Výstavní síň ÚLUV, Praha

1988 – Výstava patnácti – generace 80. let, Galerie hl. m. Prahy – Staroměstská radnice, Praha

1987 – Tvrdohlaví, Lidový dům, Praha – Vysočany

1986 – Mladí pražští výtvarníci, Vysokoškolský klub, Brno

1985 – Barevná socha, Galerie H. Kostelec nad Černými lesy

1984 – Konfrontace II Praha – Vršovice

 • Žralok černý
 • Žralok zelený
 • Šelma
 • Koně
 • Jogínka
 • Rostlina
 • Bez názvu
 • Sloup
 • Tanečník I
 • Tanečník II
 • Tanečník III