Rittstein Michal

V roce 1987 se stal spoluzakladatelem sdružení 12/15, s nímž poprvé vystavoval roku 1988.

Rittstein byl výraznou osobností české figurální, expresívně podbarvené malby 70. let; navazoval na groteskní směr, částečně vycházející ze surrealismu. Rané práce ukazují na poučení z české vrcholně barokní fresky, pozdější tvorba využívala abstrahujících znaků a struktur až k fantaskní nadsázce. Ta je také, vedle tvarové deformace a výrazné, jasné barevnosti, hlavním atributem umělcových obrazů (například Smíšené manželství, 1986). Věnuje se rovněž ilustraci a volné grafice.

*17.9. 1949 v Praze

1964 – 1968 SOŠV Václava Hollara v Praze

1968 – 1974 studoval na AVU Praha u prof. A. Paderlíka

SELECTED SOLO EXHIBITIONS

2006 – Galerie Beseda; Obrazy; Moravská Ostrava

2006 – Muzeum moderního umění v Hradci Králové; Má kytara něžně lká; Hradec Králové

2005 – Dům umění v Opavě; Nemysli a maluj; Opava

2005 – Galerie Vltavín; Práce na papíře; Praha

2005 – Vlastivědné muzeum; Šodó; Česká Lípa

2005 – Galerie Dorka; Mňau; Domažlice

2005 – Ostravská univerzita; Kresby; Ostrava

2004 – Galerie Art Kontakt; Faktem zůstává; Brno

2004 – Galerie Mlejn, Obrazy; Ostrava

2004 – Galerie Trigon; Byla Rusalka Ruska? ; Plzeň

2004 – Galerie Alternativní kulturní institut Zlín; Obrazy; Zlín

2004 – Zámek Nové Město n.Metují; Opice z vody, obrazy; NovéMěsto nad Metují

2004 – in memmoriam Michala Řeháka; Praha

2004 – Galerie a aukční síň Vltavín;Faktem zůstává..;soubor grafického díla

2004 – Galerie XXL, Vzdálené dunění; Louny

2003 – 2004 Galerie Via Art, Tetovaný jogurt; Praha

2003 – Galerie Mona Lisa, Těžký retro, Olomouc

2002 – Galerie F.A.Sporcka na Kuksu, Obrazy; Kuks

2002 – Galerie v Podloubí, Smažený smeták, Mladá Boleslav

2002 – Kostel sv.Bartoloměje, Vaříme na Marsu pochoutku pro dva, (s Lukášem Rittsteinem), Cheb

2002 – Galerie Erasmus, Výčitky nevědomí, Mělník

2002 – Galerie Trigon, Pravěk, Plzeň

2002 – Národní galerie, Tam, Veletržní palác – malá dvorana, Praha

2002 – Galerie bratří Špillarů, Průvodce po koupalištích,Domažlice

2001 – Galerie Gambit, Průvan k obědu, Praha

2000 – Galerie Via Art, Stín lesku, Praha

1999 – Galerie Václava Špály, Čerstvě natřeno, Praha

1999 – Dům umění České Budějovice, Okluzní fronta, České Budějovice

1999 – Galerie Západočeské univerzity, 98% vlhkosti, Plzeň

1998 – Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu, Dužina a jádro, Praha

1998 – Galerie Via Art, Dílnička, Praha

1998 – Studio S, obrazy, Bratislava

1997 – Galerie Masson, Zlín

1994 – Galerie Via Art, Otylý pel, Praha

1994 – Vlastivědné muzeum v Šumpreku, obrazy, kresby

1994 – Moravský Beroun, obrazy

1994 – Galerie U Štreitů, kresby, Sovinec

1994 – Galerie Trigon, obrazy 70átá léta, Plzeň

1994 – Galerie Maecenas, obrazy, Plzeň

1994 – Galerie Via Art, Šlofík, obrazy, Praha

1993 – Středoevropská galerie, obrazy, Praha

1993 – Artforum, kresby, Karlovy Vary

1993 – Galerie 60/70, rané dílo, Praha

1993 – Mírná retrospektiva, obrazy, kresby a objekty, Mánes, Praha

1992 – Kruh přátel české kultury, obrazy, Bratislav

1992 – Galerie Via Art, obrazy, Praha

1991 – Galerie u bílého jednorožce, obrazy, Klatovy

1991 – Česká národní rada, obrazy, Praha

1989 – Galerie Von der Milwe, kresby, Aachen, SRN

1988 – Skleník, Městské kulturní středisko, obrazy, Boskovice

1986 – Galerie bratří Čapků, obrazy, Praha

1985 – Galerie Ruchti, obrazy, Kolín nad Rýnem, SRN

1984 – Galerie umění knihy, kresby, Praha

1976 – Divadélko v Nerudovce, kresby, Praha

1976 – Galerie mladých Mánes, Praha